נריאל

ארונות קודש, במות תפילה, כסאות,עזרת נשים, ספריות חיפוי קיר ועוד…