2.33

י. הרשקוביץ עצי חיים ירושלים

י הרשקוביץ (Small)

זוננפלד 14 ירושלים
ירושלים, 

02-5829499