3.00

איחוד בתי הכנסת – היכל שלמה

ת.ד. 7440; ירושלים
ירושלים, 

02-6235561