עשר סגולות לפרנסה טובה

ב”ה

עשר סגולות לפרנסה טובה

  1. סגולה לומר על כל עסקה, קניה או מכירה “אם ירצה השם”, ו”עצת ה’ היא תקום”
  2. לתת צדקה בהרחבה.
  3. לשמור על הלשון מדיבורי לשון הרע ורכילות, (פרנסה = רסן פה). לימוד 2 הלכות בשמירת הלשון – היא סגולה גדולה לשמירה, הצלחה ופרנסה טובה.
  4. לברך ברכת המזון בקול, בשמחה ובכוונה, מתוך ברכון או סידור עם אותיות גדולות
  5. לכבד את השבת והחגים בהוצאה כספית. וכן להשקיע ממון על בנינו שילמדו תורה. “כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה… חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים והוצאת בניו ללימוד תורה, שאם מוסיף מוסיפין לו ואם פוחת פוחתין לו”
  6. להכניס טיפת יין בסיום ההבדלה במוצאי שבת לכיסי המכנסיים, כדי שייקוימו בהם דברי הפסוק “כספנו ירבה כחול”.
  7. לקיים בכל מוצאי שבת סעודת מלווה מלכה.
  8. להפריש מעשר כספים מכל ריווח שירוויח לצרכי צדקה והפצת יהדות
  9. לשמור על שלום ואהבה בבית ועל כבוד לאישה. כתוב בגמרא שמי שמכבד את אשתו זוכה לעשירות
  10. יושר בעסקים. אדם שמילה שלו היא מילה ומתאמץ בכל מצב לעמוד בדיבורו- זוכה להצלחה בעסקים. אם אדם רואה שלא יוכל לעמוד בהתחייבות- שלא יתחייב מראש.

אולי תרצה לדעת