0.00

סדרי הרשמה לנישואין

סדרי הרשמה לנישואין

 א). קובעים את יום הנישואין אך ורק לאחר השלמת כל הסידורים הפורמליים בתיק,תיאום התאריך עם הרבנית,ותשלום אגרת הנישואין.

 ב). זוג שהחליט להינשא חייב להופיע בפני רב רושם הנישואין במשרדי הרבנות והמועצה הדתית  3חודשים לפני הנישואין ולא פחות מ – 45 ימים. רושם הנישואין יפנה את הכלה לראיון עם הרבנית ובתיאום עימה יקבע מועד הנישואין.

 ג). בני זוג תושבי הארץ עד לנישואיהם,יביאו לרישום נישואין תעודות זהות תקינות ללא מחיקות (לרבות הנספח). כל תעודה אחרת לא תתקבלכמו כן יש להביא תעודת לידה ממשרד הפנים ו-3 תמונות דרכון של החתן ו-3 תמונות דרכון של הכלה.

 ד). מי שנולד בחול או שהוריו נישאו בחול,צריך להביא אישור ביד רבני איזורי על יהדותם של הוריו.

 ה). על בני הזוג להביא שני עדים לכל אחד מהם,המכירים אותם ואת הוריהם (שאינם קרובי משפחה של בני הזוג ואינם קרובים זה לזה).

ו). כדי להקל ברישום הנישואין ולזרז את ההליכים רשאי רושם הנישואין לבקש את הכתובה ו/או תעודת הנישואין של אם החתן ואם הכלה וכמוכן להביא את ההורים.

ז). גרוש או גרושה עליהם להמציא את תעודת הגירושין המקורית ומעשה בית דין.גרוש או גרושה אשר התגרשו בחול חייבים להביא פסק דין מבית דין רבני מוכר בארץ.

 ח). אלמן או אלמנה עליהם להמציא תעודת פטירה ממשלתית.

 ט). הנושא גרושה,חלוצה או גיורת עליו להוכיח עי מסמכים ועדויות שאינו כהן.

 י). תושבי חול חייבים להביא דרכונים ותעודות המעידות על רווקותם,או שהם פנויים ויהדותם מאושרות עי בית דין בחול אשר הוכרו ואושרו עי בית דין רבני מוכר בארץ.

 יא). תושבי ישראל ששהו לפחות 6חודשים בחו”ל חייבים בנוסף לאמור בסעיפים הנ”ל ביחס לתושבי ישראל,להצטייד בתעודה מבי”ד מוסמך בחו”ל המאשר את היותם רווקים או פנויים בכל תקופת שהותם שם.

יב). בני זוג המתגוררים ב-6  החודשים האחרונים מחוץ לשטח שיפוטה של העיר,חייבים להביא מהרבנות שבמקום מגוריהם תעודת רווקות הניתנת עפי עדות שני עדים,המעידה שאין עיכוב מצד ההלכה לערוך להם חופה וקידושין כדת משה וישראל.

יג). גר או גיורת ימציאו תעודת גרות מבית דין מוסמך בארץ,אישור הרבנות הראשית לישראל ותעודת המרה חוקית.

יד). תוקף חתימת העדים בתיק הנישואין ובתעודת הרווקות עד שלושה חודשים.

טו). נישואין מתחת לגיל מחייבים את הופעת ההורים לצורך חתימה.

טז). נישואי בוסר למטה מגיל 17שנים מחייבים פסק דין מבית המשפט המחוזי.

יז). מאומץ או מאומצת יש להמציא פסק דין מבית דין רבני איזורי.